AARDEN

Het aarden van apparatuur en gebouwen is nodig om hoge spanning naar de grond af te leiden. Deze spanning kan ontstaan als gevolg van slijtage, defect of wrijving maar ook wanneer er bliksem op een gebouw inslaat. Om schade en ongevallen te vermijden is een veiligheidsaarding bij toestellen verplicht en raadt men aan om gebouwen te voorzien van een bliksemaarding.

Maro Technics biedt alle diensten aan van studie (risico analyse) tot installatie en onderhoud om jouw gebouwen, apparatuur en goederen veilig te stellen. Zo wordt onnodige schade en ongelukken voorkomen en blijf je steeds in regel voor de verzekering.

VEILIGHEIDSAARDING

Elk gebouw en apparaat, groot of klein, dient voorzien te zijn van een aarding. Een aarding wordt soms ook een “veiligheidsaarding” genoemd. In principe gaat het over exact hetzelfde. Aarding dient altijd voor de veiligheid. Deze zorgt ervoor dat eventuele spanningen onmiddellijk worden afgevoerd naar de aarde.

Wanneer een toestel onder spanning komt te staan door bijvoorbeeld schade aan de kabels of overbelasting, kan de elektriciteit wegstromen naar de aarde. Zo voorkomt men beschadiging aan elektronische componenten van het toestel. Bovendien zorgt aarding ervoor dat gebruikers niet in aanraking komen met deze gevaarlijke stroom.

BLIKSEMAARDING

Wanneer er een bliksem inslaat op een gebouw zal de ontlading steeds proberen om naar de aarde te stromen. Dit betekent dat de ontzettende sterke stroom en spanning die vrijkomt dwars door het gebouw heen gaat. Dit kan ervoor zorgen dat er brand of andere structurele schade ontstaat. Via het netwerk van kabels en andere geleiders kan de ontlading al jouw elektronisch apparatuur aan banden leggen. Een aardingssysteem speciaal voor bliksem zorgt ervoor dat deze stromen onmiddellijk en veilig de grond worden ingeschoten.

OVERSPANNINGSBEVEILIGING

Om infrastructuur te beschermen tegen indirecte blikseminslag wordt er een overspanningsbeveiliging geplaatst. Wanneer er een bliksem inslaat op de grond zal de spanning op deze plek enorm stijgen. Indien er in de buurt van deze plek leidingen in de grond lopen ontstaat er ook spanning in deze leidingen. Op deze manier kan de bliksemstroom via allerhande geleiders nabijgelegen gebouwen binnenkomen. Denk hierbij aan gas- water- telefoon- en elektraleidingen. Het gevolg hiervan is onomkeerbare schade aan elektronica zoals computers, telefooncentrales, veiligheidsinstallaties, verlichtingssystemen en meer.

Een overspanningsbeveiliging is geen sleutel die op alle deuren past. Het is nodig om de beveiliging af te stemmen op de omstandigheden waarin deze moet functioneren. Elk bedrijf heeft andere eisen wat voor hen cruciaal is om te blijven functioneren. Daarbij help Maro Technics. De functie van een toestel en de mate waarin een bedrijf afhankelijk is van dit toestel kan uitwijzen of het de moeite loont om een beveiliging te plaatsen. Een risicoanalyse verloopt volgens de internationale norm NBN-EN-IEC-62305-2. Deze norm behandelt mogelijke risico’s van schade door bliksem.

RISICO INVENTARISATIE

Om de veiligheid van je gebouw te garanderen bent je verplicht om een risico-inventarisatie uit te voeren. Deze analyse bestaat uit een inspectie gevolgd door een actieplan. Met deze methoden worden alle risico’s, zowel voor je infrastructuur als voor je personeel, in kaart gebracht en behandelt.

In een risico-inventarisatie bepalen we het risico op een bliksem inslag en al de gevolgen die dat met zich meebrengt. Aan de hand van deze inventarisatie worden concrete stappen vastgelegd die het risico en de mogelijke schade kunnen minimaliseren. Het is mogelijk dat met deze risico’s rekening is gehouden tijdens de installatie of het bouwen van jouw infrastructuur. Toch is het belangrijk om op te merken dat het toevoegen van nieuwe apparatuur of verbouwingswerken van grote impact zijn op deze risico’s. Daarom is het aangeraden om een risico-inventarisatie te laten opmaken van de huidige situatie.

Wij helpen jou om de risico’s vast te leggen en te bepalen of je huidige bliksembeveiliging volstaat wat betreft de Europese normen en andere eisen opgelegd door bijvoorbeeld verzekeringen of interne bedrijfsnormen. Maro Technics doet het nodige onderzoek en biedt jou oplossingen op maat aan die de onnodige risico’s uitsluiten en je helpen om in de toekomst kosten te besparen.

Begin met chatten!
Hulp nodig?
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?👋